Niêm yết chứng khoán là gì? Tất tần tật về niêm yết chứng khoán

featured-image

Niêm yết chứng khoán là gì? Thị trường giao dịch chứng khoán rất đa dạng và phong phú, ngoài những chứng khoán chất lượng thì cũng có không ít những chứng khoán chất lượng thấp và không đảm bảo được tính ổn định. Chính vì lý do đó, việc xây dựng một quá trình xem xét tiêu chuẩn để niêm yết chứng khoán nhằm đảm bảo giao dịch là điều hết sức cần thiết. 

Vậy niêm yết chứng khoán là như thế nào? Mục đích của việc niêm yết chứng khoán để làm gì? Quy trình niêm yết xảy ra như thế nào và thủ tục ra sao? Hãy cùng Citinews tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

Khái niệm niêm yết chứng khoán

Niêm yết chứng khoán là quá trình khi một công ty hoặc tổ chức quyết định đưa các cổ phiếu của mình lên sàn giao dịch chứng khoán để công chúng có thể mua bán trên thị trường chứng khoán. Quá trình niêm yết chứng khoán thường được thực hiện thông qua việc đăng ký và tuân thủ các quy định của sàn giao dịch.

Quá trình niêm yết chứng khoán đem lại nhiều lợi ích cho công ty và nhà đầu tư. Đối với công ty, niêm yết chứng khoán giúp tăng khả năng huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu cho công chúng. Ngoài ra, niêm yết chứng khoán tạo ra sự minh bạch và tin cậy với cổ đông và nhà đầu tư, cung cấp khả năng truy cập vào nguồn vốn dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm và sáp nhập công ty, cũng như nâng cao hình ảnh và uy tín của công ty trên thị trường.

Đối với nhà đầu tư, niêm yết chứng khoán mang lại cơ hội đầu tư vào các công ty tiềm năng và tham gia vào hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể mua bán cổ phiếu dễ dàng và nhanh chóng, có khả năng theo dõi và đánh giá hiệu suất tài sản, và có cơ hội tham gia vào việc chia sẻ lợi nhuận của công ty thông qua cổ tức.

Đây là quá trình mà Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận cho công ty phát hành có chứng khoán được phép niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Điều kiện để công ty được niêm yết là phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về định lượng và định tính mà Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) đề ra.

Niêm yết chứng khoán là gì? Phân loại niêm yết chứng khoán

Có thể phân loại niêm yết chứng khoán như sau:

 • Niêm yết lần đầu (Initial Listing): Niêm yết lần đầu là quá trình cho phép chứng khoán của một tổ chức phát hành được đăng ký và niêm yết giao dịch chứng khoán lần đầu tiên sau khi công ty đó đã phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) và đáp ứng các tiêu chuẩn niêm yết.
 • Niêm yết bổ sung (Additional Listing): Niêm yết bổ sung là quá trình được Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận để công ty niêm yết các cổ phiếu mới phát hành, nhằm mục đích tăng vốn hoặc thực hiện các hoạt động khác như sáp nhập, trả cổ tức, thực hiện các quyền mua cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu...
 • Thay đổi niêm yết (Change Listing): Thay đổi niêm yết xảy ra khi công ty niêm yết thay đổi tên chứng khoán giao dịch, khối lượng giao dịch, mệnh giá hoặc tổng giá trị cổ phiếu niêm yết của mình.
 • Niêm yết lại (Relisting): Niêm yết lại là quá trình cho phép một công ty phát hành tiếp tục niêm yết các chứng khoán trước đây đã bị huỷ niêm yết do không đáp ứng được các tiêu chuẩn niêm yết.
 • Niêm yết toàn phần và niêm yết từng phần (Dual Listing & Partial Listing): Niêm yết toàn phần là quá trình niêm yết tất cả các cổ phiếu đã được phát hành ra công chúng trên một sàn giao dịch chứng khoán trong nước hoặc nước ngoài.
  • Niêm yết từng phần là quá trình niêm yết một phần trong tổng số cổ phiếu đã phát hành ra công chúng, trong đó phần còn lại chưa hoặc không được niêm yết.
  • Niêm yết từng phần thường áp dụng cho các công ty lớn được Chính phủ kiểm soát, trong đó một phần cổ phiếu được niêm yết trên thị trường để cá nhân nhà đầu tư mua bán, trong khi phần cổ phiếu Chính phủ hoặc tổ chức đại diện cho Chính phủ nắm giữ không được niêm yết.

Mục đích của việc niêm yết chứng khoán

Niêm yết chứng khoán là gì? Việc niêm yết này có những mục đích gì? Hãy cùng xem dưới đây nhé!

 • Tạo điều kiện cho công ty thu hút vốn đầu tư

Niêm yết chứng khoán giúp công ty có cơ hội huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu. Việc có thêm nguồn vốn sẽ giúp công ty mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư vào các dự án mới, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

 • Tăng khả năng thanh khoản và giá trị của chứng khoán

Niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch chính hoặc sàn giao dịch định kỳ giúp tăng khả năng thanh khoản của chứng khoán, tức là dễ dàng mua bán chúng trên thị trường. Điều này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong giao dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư định giá và đầu tư vào chứng khoán.

 • Mở rộng cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư

Niêm yết chứng khoán cho phép các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tham gia vào thị trường chứng khoán, từ đó tạo ra cơ hội đầu tư, đa dạng hóa danh mục đầu tư và tăng khả năng sinh lời. Các nhà đầu tư có thể mua bán chứng khoán, tham gia vào các hoạt động giao dịch và tham khảo thông tin công bố để ra quyết định đầu tư hợp lý.

 • Tăng cường sự minh bạch và quản trị công ty

Việc niêm yết chứng khoán đòi hỏi các công ty tuân thủ các quy định và yêu cầu niêm yết, bao gồm công bố thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh một cách định kỳ và minh bạch. Điều này giúp nâng cao tính minh bạch của công ty, tăng cường quản trị công ty và xây dựng lòng tin của cổ đông và nhà đầu tư.

 • Góp phần phát triển thị trường tài chính

Việc niêm yết chứng khoán đóng góp vào sự phát triển của thị trường tài chính, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sự phát triển của thị trường tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia, đóng vai trò trong việc tài trợ cho các hoạt động kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Quy trình niêm yết chứng khoán 

Niêm yết chứng khoán là gì? Quy trình niêm yết sẽ xảy ra như thế nào? Về quy trình niêm yết, sẽ được thực hiện lần lượt theo các bước như sau:

Sở giao dịch chứng khoán thẩm định hồ sơ

Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) thẩm định hồ sơ là quá trình kiểm tra ban đầu dựa trên tài liệu trong hồ sơ đăng ký niêm yết do tổ chức đăng ký niêm yết cung cấp. Các tổ chức đăng ký niêm yết không đáp ứng các điều kiện do SGDCK đặt ra sẽ bị loại ngay khi qua giai đoạn thẩm định sơ bộ trước khi nộp đơn xin niêm yết chính thức.

Trong quá trình thẩm định sơ bộ, sở giao dịch chú trọng đến các vấn đề sau:

 • Các điều khoản liên quan đến thành lập công ty, công ty con và các chi nhánh. Bao gồm cơ cấu nội bộ, thông tin chi tiết về hội đồng quản trị, ban giám đốc, bộ phận kiểm soát và nhân sự, cũng như việc nắm giữ chứng khoán, tham gia chia lợi nhuận, quyền lợi của hội đồng quản trị, ban giám đốc và các cổ đông chính trong mọi hoạt động kinh doanh liên quan đến công ty.
 • Các vấn đề liên quan đến nợ nần, các vụ kiện chưa giải quyết và tác động của chúng đối với công ty.
 • Khả năng sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty và tác động của chính sách thu nhập và phân phối thu nhập trong tương lai. Đặc biệt, công ty cần thường xuyên công bố thông tin về mọi hoạt động, đặc biệt là thông tin tài chính như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng sinh lời, cơ cấu vốn, cơ cấu nắm giữ chứng khoán trong quá khứ, mức độ thanh khoản của chứng khoán.

Tiến trình thẩm định sơ bộ hồ sơ của SGDCK bao gồm các bước sau đây:

 • SGDCK kiểm tra các tài liệu được công ty xin niêm yết nộp.
 • SGDCK đặt câu hỏi cho công ty xin niêm yết liên quan đến các tài liệu đã nộp.
 • Công ty xin niêm yết trả lời câu hỏi từ SGDCK liên quan đến các thủ tục từ bước 1 đến bước 3, và quá trình này có thể lặp đi lặp lại cho đến khi các chi tiết được làm rõ hoàn toàn.
 • SGDCK tiến hành nghiên cứu thêm về công ty xin niêm yết và có thể thăm công ty để kiểm tra các tài liệu và thu thập thêm thông tin cần thiết cho việc thẩm định niêm yết chính thức.
 • Nhân viên SGDCK thảo luận về kết quả của quá trình thẩm tra, bao gồm kết quả từ quá trình nghiên cứu về công ty.
 • SGDCK đưa ra quyết định cuối cùng và thông báo quyết định này cho công ty xin niêm yết.
niem-yet-chung-khoan-la-gi-2
Niêm yết chứng khoán là gì?

Nộp đơn xin phép niêm yết chính thức lên SGDCK

Sau khi nhận được thông báo về kết quả thẩm định sơ bộ hồ sơ xin niêm yết từ SGDCK với quyết định chấp thuận, công ty đăng ký niêm yết cần nộp đơn kèm theo hồ sơ xin niêm yết chính thức lên SGDCK. Bên cạnh các tài liệu có trong hồ sơ thẩm định sơ bộ trước đó, hồ sơ xin niêm yết chính thức cần bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn xin niêm yết theo mẫu quy định của sở giao dịch, trong đó nêu rõ lý do xin niêm yết.
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được phê chuẩn.
 • Mẫu chứng chỉ chứng khoán niêm yết, bao gồm mệnh giá, các đặc quyền và đặc ân, cũng như số lượng của mỗi loại chứng khoán cần được niêm yết.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Một số tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể của từng SGDCK.

Khi nộp đơn xin phép niêm yết chính thức, công ty đăng ký niêm yết sẽ ký kết hợp đồng niêm yết với SGDCK. Hợp đồng niêm yết thường bao gồm các điều khoản sau:

 • Đảm bảo công ty công bố thông tin theo định kỳ, đảm bảo sự minh bạch và trung thực trong việc cung cấp thông tin về hoạt động của công ty.
 • Đảm bảo công ty công bố các báo cáo tài chính đúng theo các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán quốc tế, và thực hiện công bố này đều đặn và định kỳ.
 • Cung cấp cho SGDCK thông tin định kỳ nhằm hỗ trợ việc duy trì một thị trường có trật tự. Các thông tin này giúp SGDCK thực hiện tốt chức năng của mình trong việc duy trì sự công bằng và đáng tin cậy trong giao dịch chứng khoán.
 • Ngăn chặn công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh không lành mạnh, đảm bảo rằng các hoạt động của công ty tuân thủ các quy định pháp luật và không gây hại đến thị trường chứng khoán.

SGDCK tiến hành kiểm tra niêm yết

Niêm yết chứng khoán là gì? Sau khi nhận được đơn xin niêm yết và ký kết hợp đồng niêm yết với công ty đăng ký niêm yết, SGDCK tiến hành kiểm tra tính pháp lý và tính chính xác của thông tin, đồng thời đối chiếu với các điều kiện niêm yết chứng khoán trên SGDCK dựa trên các tài liệu báo cáo và đánh giá.

SGDCK chú trọng kiểm tra các nội dung trọng tâm sau:

 • Xem xét khả năng công ty đạt được lợi nhuận và duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.
 • Đánh giá mức độ lợi ích mà công ty niêm yết mang lại cho công chúng và đảm bảo rằng quyền lợi của công ty được bảo vệ.
 • Xem xét tổ chức quản lý và hoạt động của công ty để đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật.

SGDCK phê chuẩn niêm yết

Khi xét thấy công ty đăng ký niêm yết đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về niêm yết chứng khoản, Hội đồng quản trị SGDCK sẽ phê chuẩn cho chứng khoán đó được niềm yết để chính thức niêm yết trên SGDCK.

Khai trương niêm yết

Sau khi công ty được phê chuẩn niêm yết, SGDCK sẽ đặt ra thời gian cụ thể cho quá trình niêm yết và mời Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Giám đốc điều hành của công ty niêm yết để thống nhất ngày giao dịch đầu tiên trên SGDCK cho các chứng khoán đã được phê chuẩn để niêm yết.

Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán

niem-yet-chung-khoan-la-gi-3
Niêm yết chứng khoán là gì

Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán là một quy trình quan trọng và yêu cầu chuẩn bị các tài liệu cần thiết để tổ chức được niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. Dựa theo điều 57 Nghị định 58/2012/NĐ-CP, dưới đây là nội dung của hồ sơ đăng ký niêm yết:

Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu

Tổ chức đăng ký niêm yết chứng khoán phải nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho Sở giao dịch chứng khoán.

Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu: Đây là giấy tờ chứng nhận việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất thông qua việc niêm yết cổ phiếu: Đây là quyết định được Đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua để niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
 • Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết: Đây là sổ đăng ký danh sách cổ đông của công ty, được lập trong thời hạn 01 tháng trước khi nộp hồ sơ đăng ký niêm yết.
 • Bản cáo bạch theo mẫu của Bộ Tài chính: Đây là bản báo cáo tài chính của công ty theo mẫu được quy định bởi Bộ Tài chính.
 • Cam kết của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng: Cam kết này đảm bảo rằng các thành viên quan trọng trong công ty sẽ nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo.
 • Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có): Đây là hợp đồng giữa tổ chức đăng ký niêm yết và một công ty tư vấn, nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn cho quá trình niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
 • Giấy cam kết hạn chế tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài: Đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù, có thể yêu cầu giấy cam kết từ tổ chức đăng ký niêm yết về việc hạn chế tỷ lệ sở hữu hoặc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Danh sách những người có liên quan: Đây là danh sách các cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ liên quan đến các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng. Thông tin này giúp xác định các liên kết và tương quan trong công ty.
 • Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán: Đây là giấy chứng nhận từ Trung tâm lưu ký chứng khoán xác nhận rằng cổ phiếu của tổ chức đã được đăng ký và lưu ký tập trung tại đơn vị này.
 • Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước: Nếu tổ chức đăng ký niêm yết là một tổ chức tín dụng cổ phần, cần có văn bản chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức này được phép tham gia hoạt động niêm yết cổ phiếu.

Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu

Niêm yết chứng khoán là gì? Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy đăng ký niêm yết trái phiếu.
 • Quyết định về niêm yết trái phiếu, được thông qua bởi Hội đồng quản trị hoặc thông qua trái phiếu chuyển đổi tại Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), hoặc thông qua Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên), hoặc thông qua Chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).
 • Sổ đăng ký chủ sở hữu trái phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết.
 • Bản cáo bạch theo mẫu của Bộ Tài chính.
 • Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức đăng ký niêm yết đối với nhà đầu tư, bao gồm điều kiện thanh toán, tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, điều kiện chuyển đổi (trong trường hợp niêm yết trái phiếu chuyển đổi) và các điều kiện khác.
 • Cam kết bảo lãnh thanh toán hoặc biên bản xác định giá trị tài sản đảm bảo, kèm theo tài liệu hợp lệ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và hợp đồng bảo hiểm (nếu có) đối với các tài sản này trong trường hợp trái phiếu niêm yết có bảo đảm. Tài sản được sử dụng để bảo đảm phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.
 • Hợp đồng giữa tổ chức phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu.
 • Giấy chứng nhận từ Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc trái phiếu của tổ chức đã được đăng ký và lưu ký tập trung.
 • Văn bản chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng cổ phần.

Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng và cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng hoặc cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng bao gồm:

 • Giấy đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ hoặc cổ phiếu.
 • Sổ đăng ký nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ đại chúng hoặc sổ đăng ký cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.
 • Điều lệ của Quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, theo mẫu quy định của Bộ Tài chính, cùng với Hợp đồng giám sát đã được thông qua bởi Đại hội nhà đầu tư hoặc Đại hội đồng cổ đông.
 • Bản cáo bạch theo mẫu của Bộ Tài chính.
 • Danh sách và lý lịch tóm tắt của thành viên Ban đại diện quỹ, kèm theo cam kết bằng văn bản của các thành viên độc lập trong Ban đại diện quỹ về sự độc lập của họ đối với công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát.
 • Cam kết của thành viên Ban đại diện quỹ hoặc của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cổ đông lớn có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng (nếu có) của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, về việc nắm giữ 100% số chứng chỉ quỹ hoặc cổ phiếu mà họ sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, và 50% số chứng chỉ quỹ hoặc cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo.
 • Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng hoặc cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đã được đăng ký và lưu ký tập trung.
 • Báo cáo kết quả đầu tư của quỹ và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng tính đến thời điểm đăng ký niêm yết, được xác nhận bởi ngân hàng giám sát.

Niêm yết chứng khoán là gì? Thủ tục đăng ký niêm yết

Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán sẽ tiến hành xem xét và quyết định chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết. Trường hợp từ chối, Sở giao dịch chứng khoán sẽ phải đưa ra câu trả lời bằng văn bản và giải thích rõ nguyên nhân.

Sở giao dịch chứng khoán sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình đăng ký niêm yết chứng khoán trong Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán.

Điều kiện niêm yết chứng khoán

1. Điều kiện để niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

 • Công ty cổ phần phải có vốn điều lệ đã góp từ 120 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán tại thời điểm đăng ký niêm yết.
 • Công ty phải hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần ít nhất trong 2 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (ngoại trừ các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được liên kết với việc niêm yết).
  • Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của năm gần nhất phải đạt tối thiểu 5%, và hoạt động kinh doanh trong hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi;
  • Không được có các khoản nợ quá hạn trên 1 năm;
  • Không được có lỗ tích lũy tính đến năm đăng ký niêm yết;
  • Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán và báo cáo tài chính.
 • Phải công khai mọi khoản nợ liên quan đến công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan.
 • Tối thiểu 20% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty phải được nắm giữ bởi ít nhất 300 cổ đông không phải là cổ đông lớn.
 • Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức, có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty. Cổ đông lớn là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty. Cổ đông và cổ đông lớn phải cam kết nắm.

Điều kiện niêm yết trái phiếu doanh nghiệp

Niêm yết chứng khoán là gì? Các điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là như sau:

 • Doanh nghiệp phải là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn điều lệ đã góp từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên, được tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán tại thời điểm đăng ký niêm yết.
 • Trong hai năm trước năm đăng ký niêm yết, doanh nghiệp phải có hoạt động kinh doanh lãi, không có nợ phải trả quá hạn trên một năm và đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
 • Phải có ít nhất một trăm (100) người sở hữu trái phiếu từ cùng một đợt phát hành.
 • Các trái phiếu trong một đợt phát hành phải có cùng ngày đáo hạn.
 • Phải có hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu đầy đủ và hợp lệ theo quy định.
niem-yet-chung-khoan-la-gi-4
Niêm yết chứng khoán là gì?

2. Điều kiện để niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Điều kiện để niêm yết cổ phiếu

Điều kiện để niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội là như sau:

 • Doanh nghiệp phải là công ty cổ phần và có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên, được tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán tại thời điểm đăng ký niêm yết.
 • Doanh nghiệp phải hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần ít nhất trong một năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa liên quan đến việc niêm yết.
  • Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải đạt mức tối thiểu (chi tiết không được cung cấp).
  • Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm và không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký niêm yết.
  • Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán và báo cáo tài chính.
 • Tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty phải thuộc sở hữu của ít nhất 100 cổ đông không phải là cổ đông lớn, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty. 
 • Cổ đông lớn là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước mà các cá nhân trên đại diện nắm giữ.
 • Doanh nghiệp phải có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

Niêm yết chứng khoán là gì? Điều kiện niêm yết trái phiếu doanh nghiệp

 • Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 10 tỷ đồng Việt nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi.
 • Các trái phiếu của một đợt phát hành có cùng ngày đáo hạn.
 • Có hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ theo quy định.

Xem thêm:

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết. Hy vọng những thông tin mà Citinews cung cấp đã mang đến nhiều điều hữu ích dành cho bạn, giúp bạn hiểu rõ hơn về niêm yết chứng khoán là gì. Chúc bạn có những thương vụ đầu tư thành công!

Fergal Nguyễn

Fergal Nguyễn

FERGAL NGUYỄN LÀ AI? Chào mọi người, tôi tên thật là Nguyễn Trường. Tôi là một người yêu thích về phân tích những con số và biểu đồ chỉ số tăng giảm ...

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Thông báo