Phí giao dịch chứng khoán nhà đầu tư cần nắm, cập nhật mới nhất 2023

featured-image

Trong chuỗi bài về chứng khoán, thì hôm nay Chanh sẽ gửi đến bạn về nội dung hết sức quan trọng đó là phí giao dịch chứng khoán. Bởi mỗi một nhà đầu tư khi tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán thì điều tiên quyết đầu tiên là phải nắm vững về các loại phí, thuế cần đóng. Bài viết này, Chanh sẽ đề cập đến 4 loại phí quan trọng nhà đầu tư cần biết cũng như biểu phí của top 10 công ty chứng khoán trên thị trường 2024.

phi-giao-dich-chung-khoan
Các loại phí giao dịch chứng khoán

Các loại thuế phí giao dịch chứng khoán nhà đầu tư cần biết

Phí giao dịch chứng khoán

Khi tiến hành giao dịch mua hoặc bán cổ phiếu thành công, nhà đầu tư sẽ phải chi trả một khoản phí gọi là phí giao dịch. Phí giao dịch là một loại phí phổ biến và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các loại phí và thuế áp dụng đối với nhà đầu tư chứng khoán, vì nó được tính cho mỗi giao dịch mà chủ tài khoản thực hiện.

Phí giao dịch trong chứng khoán được thu bởi các công ty chứng khoán dựa trên một tỷ lệ phần trăm (%) trên giá trị giao dịch trong ngày của nhà đầu tư. Phí giao dịch được tính cả khi mua và bán cổ phiếu.

Mức phí giao dịch được quy định khác nhau tùy theo từng công ty chứng khoán. Tuy nhiên, theo quy định chung, không có giới hạn tối thiểu và các công ty chứng khoán không được phép thu mức phí vượt quá 0.5% giá trị giao dịch mỗi lần. Thực tế, tính đến năm 2022, mức phí giao dịch áp dụng bởi các công ty chứng khoán trên thị trường Việt Nam dao động trong khoảng từ 0.15% đến 0.35%.

Nhà đầu tư cần lưu ý rằng mức phí này còn phụ thuộc vào giá trị của các giao dịch mà họ thực hiện. Có một số quy định ưu đãi dành cho khách hàng VIP và nhằm thu hút khách hàng, vì vậy mức phí giao dịch sẽ giảm dần khi giá trị giao dịch tăng cao.

Giả sử bạn muốn mua 1000 cổ phiếu của một công ty với giá trị mỗi cổ phiếu là 10.000 đồng. Mức phí giao dịch của công ty chứng khoán là 0,25% trên giá trị giao dịch. Khi bạn thực hiện giao dịch mua, giá trị giao dịch sẽ là:

Giá trị giao dịch = Số lượng cổ phiếu * Giá cổ phiếu = 1000 * 10.000 = 10.000.000 đồng.

Với mức phí giao dịch là 0,25%, phí mua cổ phiếu sẽ là:

Phí mua = Giá trị giao dịch * Tỷ lệ phí giao dịch = 10.000.000 * 0,25% = 25.000 đồng.

Tương tự, nếu bạn sau đó muốn bán 1000 cổ phiếu đó với giá cổ phiếu là 20.000 đồng, giá trị giao dịch sẽ là:

Giá trị giao dịch = Số lượng cổ phiếu * Giá cổ phiếu = 1000 * 20.000 = 20.000.000 đồng.

Phí bán cổ phiếu sẽ được tính dựa trên giá trị giao dịch chứng khoán và mức phí giao dịch đã quy định và là 25.000 VNĐ.

Phí giao dịch chứng khoán - Thuế thu nhập cá nhân khi bán cổ phiếu

Hiện tại, theo quy định giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu, nhà đầu tư phải nộp một phần thuế thu nhập tương đương 0,1% giá trị BÁN cổ phiếu. Thuế thu nhập này chỉ áp dụng đối với người Bán cổ phiếu, người Mua không phải chịu trách nhiệm nộp thuế, đây được gọi là thuế thu nhập cá nhân khi bán cổ phiếu.

Giả sử bạn đã mua 200 cổ phiếu của một công ty, sau một thời gian, bạn quyết định bán toàn bộ 200 cổ phiếu đó với giá mỗi cổ phiếu là 50.000 đồng. Khi đó, thuế thu nhập cá nhân phải nộp, và bị trừ ngay trên tài khoản giao dịch sẽ được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Khối lượng khớp lệnh * giá cổ phiếu * 0.1% = 200 * 50.000 *  0.1%= 10.000 đồng.

Lưu ý: Theo quy định hiện hành, khi bán chứng khoán thì bạn phải đóng thuế thu nhập cá nhân, không phân biệt bạn bán chứng khoán lỗ hay lãi.

Phí lưu ký chứng khoán

Phí lưu ký chứng khoán là một khoản phí mà Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thu khi nhà đầu tư mua cổ phiếu. Ngoài phí giao dịch chứng khoán, phí lưu ký là một khoản phí bổ sung để bù đắp chi phí duy trì và quản lý thông tin về cổ phiếu.

Theo quy định hiện hành, phí lưu ký chứng khoán tại Việt Nam tương ứng với 0.4 VNĐ/cổ phiếu/tháng. Đây là một con số rất nhỏ so với giá trị của mỗi cổ phiếu. Phí này được tính theo số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư sở hữu và áp dụng hàng tháng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm ghi nhận và quản lý thông tin về cổ phiếu của nhà đầu tư. Họ đảm bảo tính chính xác và bảo mật của thông tin này, đồng thời cung cấp các dịch vụ liên quan đến lưu ký chứng khoán.

Phí lưu ký chứng khoán được thu để hỗ trợ hoạt động vận hành của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Dựa trên số lượng cổ phiếu và thời gian sở hữu, nhà đầu tư sẽ phải trả một khoản phí nhỏ này để duy trì quyền sở hữu và quản lý cổ phiếu.

Lưu ý rằng phí lưu ký chứng khoán là một khoản phí bổ sung và không liên quan trực tiếp đến việc mua bán cổ phiếu. Đây là một khoản phí nhỏ nhưng có vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ thống lưu ký chứng khoán và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

Giả sử bạn là một nhà đầu tư mua 500 cổ phiếu của một công ty. Với quy định hiện hành, phí lưu ký chứng khoán là 0.4 VNĐ/cổ phiếu/tháng.

Để tính toán phí lưu ký chứng khoán, ta áp dụng công thức sau:

Phí lưu ký = Số lượng cổ phiếu * Phí lưu ký/cổ phiếu/tháng

Trong trường hợp này:

 • Số lượng cổ phiếu = 500 cổ phiếu
 • Phí lưu ký/cổ phiếu/tháng = 0.4 VNĐ
 • Phí lưu ký = 500 * 0.4 = 200 VNĐ/tháng.

Vì phí lưu ký chứng khoán được tính hàng tháng, với số lượng cổ phiếu bạn sở hữu là 500, bạn sẽ phải trả 200 VNĐ cho phí lưu ký chứng khoán mỗi tháng.

Thuế thu nhập khi được nhận cổ tức bằng tiền mặt

 phi-giao-dich-chung-khoan-1
Phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức

Cổ tức tiền mặt là thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực đầu tư cổ phiếu. Đơn giản, khi một công ty có kết quả hoạt động kinh doanh trong một năm và đạt được lợi nhuận, họ sẽ phân chia một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận đó cho cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty. Phần lợi nhuận được phân chia đó gọi là cổ tức. Khi cổ tức được trả bằng tiền mặt, nó được coi là một nguồn thu nhập của nhà đầu tư, và do đó, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập từ nguồn thu nhập này.

Theo quy định hiện hành, khi nhận được cổ tức tiền mặt, nhà đầu tư sẽ chịu thuế thu nhập 5% trên giá trị của cổ tức. Điều này có nghĩa là một phần cổ tức sẽ được trích làm thuế và phải được nộp cho cơ quan thuế.

Giả sử bạn là một nhà đầu tư sở hữu 1.000 cổ phiếu của một công ty. Trong năm tài chính, công ty này quyết định chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% trên giá trị cổ phiếu. Để tính toán thuế thu nhập từ cổ tức, ta áp dụng tỷ lệ thuế là 5% trên giá trị cổ tức nhận được.

Giá trị cổ tức nhận được = Số lượng cổ phiếu x Giá trị sổ sách của cổ phiếu x Tỷ lệ cổ tức = 1.000 x 10.000 VNĐ x 10% = 1.000.000 VNĐ

Thuế thu nhập từ cổ tức = Giá trị cổ tức nhận được x Tỷ lệ thuế = 1.000.000 VNĐ x 5% = 50.000 VNĐ

Vậy, trong trường hợp này, khi bạn nhận được cổ tức bằng tiền mặt là 1.000.000 VNĐ, bạn sẽ phải tính và nộp thuế thu nhập là 50.000 VNĐ.

Ngoài 4 loại phí thuế phổ biến đã được đề cập, các công ty chứng khoán cung cấp thêm một số dịch vụ bổ sung như xác nhận số dư tài khoản, sao kê giao dịch, trích lục hồ sơ, và phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu từ chủ tài khoản hoặc bên thứ ba nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý liên quan đến tài khoản của chủ sở hữu. Các công ty chứng khoán cũng thu phí cho các gói dịch vụ SMS và bảo mật trong quá trình giao dịch.

Biểu phí giao dịch chứng khoán trên thị trường

Dưới đây là bảng thống kê phí giao dịch các công ty chứng khoán tính đến quý I năm 2024.

Công tyThị phầnPhí giao dịch (tổng giá trị giao dịch mỗi ngày trên một tài khoản)
VPS20,29%

Giao dịch trực tuyến: 0,2%

Giao dịch qua các kênh khác:

 • Dưới 100 triệu đồng: 0,3%
 • Từ 100 đến dưới 300 triệu đồng: 0,27%
 • Từ 300 đến dưới 500 triệu đồng: 0,25%
 • Từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng: 0,22%
 • Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng: 0,2%
 • Từ 2 tỷ đồng trở lên: 0,15%
SSI9,32%

Giao dịch trực tuyến: 0,15%

Giao dịch qua các kênh khác (qua nhân viên SSI):

 • Dưới 100 triệu đồng: 0,35%
 • Từ 100 đến dưới 500 triệu đồng: 0,3%
 • Từ 500 triệu đồng trở lên: 0,25%
TCBS6,56%0,1% trên tất cả các kênh giao dịch (Với khách hàng đăng ký sử dụng Gói ưu đãi iWealth Pro hoặc Trial: 0,075%)
VNDS6,01%

Giao dịch trực tuyến: 0,15%

Giao dịch qua các kênh khác:

 • Giao dịch độc lập: 0,2%
 • Giao dịch có hỗ trợ: 0,3%
 • Giao dịch qua môi giới: 0,35%
HSC5,92%

Giao dịch trực tuyến: 0,2% (Riêng giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên là 0,15%)

Giao dịch qua các kênh khác:

 • Dưới 100 triệu đồng: 0,35%
 • Từ 100 đến dưới 300 triệu đồng: 0,3%
 • Từ 300 đến dưới 500 triệu đồng: 0,25%
 • Từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng: 0,2%
 • Từ 1 tỷ đồng trở lên: 0,15%
VietCap5,57%

Có chuyên viên tư vấn và hỗ trợ giao dịch: từ 0,15%

Giao dịch chủ động (không có chuyên viên tư vấn: 0,1% giá trị giao dịch

MBS4,98%

Giao dịch trực tuyến: 0,12%

Giao dịch qua các kênh khác:

 • Dưới 100 triệu đồng: 0,3% - 0,35%
 • Từ 100 đến dưới 300 triệu đồng: 0,3% - 0,325%
 • Từ 300 đến dưới 500 triệu đồng: 0,25% - 0,3%
 • Từ 500 đến dưới 700 triệu đồng: 0,2% - 0,25%
 • Từ 700 triệu đến dưới 1 tỷ đồng: 0,15% - 0,2%
 • Từ 1 tỷ đồng trở lên: 0,15%
MAS
4,64%

Giao dịch trực tuyến: 0,15%

Giao dịch qua các kênh khác:

 • Dưới 100 triệu đồng: 0,25%
 • Từ 100 triệu đồng trở lên: 0,2%
VCBS3,02%

Giao dịch chủ động với cổ phiếu và chứng quyền có niêm yết: 0.18%

Giao dịch có gói tư vấn: 0.2%

FPTS2,82%
 • Dưới 200 triệu đồng: 0,15%
 • Từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng: 0,14%
 • Từ 1 đến dưới 3 tỷ đồng: 0,13%
 • Từ 3 đến dưới 5 tỷ đồng: 0,12%
 • Từ 5 đến dưới 10 tỷ đồng: 0,11%
 • Từ 10 đến dưới 15 tỷ đồng: 0,1%
 • Từ 15 đến dưới 20 tỷ đồng: 0,09%
 • Từ 20 tỷ đồng trở lên: 0.08%

Xem thêm:

 • Mã chứng khoán là gì? Danh sách cổ phiếu ngành chứng khoán
 • Sở giao dịch chứng khoán là gì? Những điều cần biết về sở giao dịch chứng khoán

Kết luận

Trên đây là bài viết về các loại phí giao dịch mà nhà đầu tư cần nắm khi tham gia thị trường chứng khoán và Chanh Tươi Review đã cập nhật cho bạn chi tiết phí giao dịch của 10 công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Hy vọng, từ những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp trên đây, bạn đã có cái nhìn tổng quan hơn về các loại phí giao dịch chứng khoán. Chúc bạn có những thương vụ đầu tư thành công!

Fergal Nguyễn

Fergal Nguyễn

FERGAL NGUYỄN LÀ AI? Chào mọi người, tôi tên thật là Nguyễn Trường. Tôi là một người yêu thích về phân tích những con số và biểu đồ chỉ số tăng giảm ...

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Thông báo