Chứng khoán vốn là gì? Các loại chứng khoán vốn hiện nay trên thị trường

featured-image

Chứng khoán vốn là gì? Đây là một vấn đề mà rất nhiều các nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán còn bỡ ngỡ. Vậy hãy cùng theo dõi bài viết này, Chanh Tươi Review sẽ giúp bạn tìm hiểu về khái niệm chứng khoán vốn cũng như các loại chứng khoán vốn này. Cùng xem nhé!

chung-khoan-von-la-gi
Thị trường chứng khoán

Chứng khoán vốn là gì?

Chứng khoán vốn là một loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành để chứng nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với công ty đó. Khi mua chứng khoán vốn, nhà đầu tư trở thành cổ đông của công ty và có thể hưởng các quyền lợi như cổ tức, biểu quyết và tham gia vào quản trị công ty. Chứng khoán vốn thường được giao dịch trên các sàn chứng khoán hoặc thị trường OTC.

Có hai loại chính của chứng khoán vốn là cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Cổ phiếu là loại chứng khoán phổ biến nhất, thể hiện quyền sở hữu một phần của công ty. Cổ phiếu có thể được phân loại thành cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu thường cho phép cổ đông biểu quyết và ứng cử vào Hội đồng quản trị, cũng như nhận cổ tức tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty. Cổ phiếu ưu đãi mang lại cho cổ đông một số ưu tiên nhất định, như nhận cổ tức cố định hoặc được hoàn lại vốn góp ban đầu khi công ty giải thể. Tuy nhiên, cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán vốn khác, được phát hành bởi các quỹ đầu tư. Chứng chỉ quỹ cho phép nhà đầu tư sở hữu một phần của danh mục đầu tư của quỹ, bao gồm nhiều loại tài sản khác nhau, như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa. Chứng chỉ quỹ có thể được giao dịch trên các sàn chứng khoán hoặc thị trường OTC. Nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận từ việc bán chứng chỉ quỹ hoặc từ việc phân phối thu nhập của quỹ.

Chứng khoán vốn là một kênh đầu tư hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư bởi nó mang lại tiềm năng sinh lời cao và tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, chứng khoán vốn cũng có rủi ro cao do biến động giá và không có bảo đảm về lợi nhuận. Do đó, nhà đầu tư cần hiểu rõ về các loại chứng khoán vốn và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của chúng trước khi ra quyết định đầu tư.

Các loại chứng khoán vốn trên thị trường

Chứng khoán vốn là gì? Cổ phiếu

Cổ phiếu là một loại giấy chứng nhận quyền sở hữu một phần tài sản và quyền lợi của công ty phát hành. Cổ phiếu cho phép người sở hữu có thể tham gia vào quyết định của công ty, nhận cổ tức và chia sẻ lợi nhuận hoặc thua lỗ của công ty. Có hai loại cổ phiếu chính là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. 

chung-khoan-von-la-gi-1
Cổ phiếu thường và cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu thường

Cổ phiếu thường hay còn được gọi là cổ phiếu phổ thông. Đây là loại cổ phiếu phổ biến nhất, cho phép người sở hữu có quyền bầu cử hội đồng quản trị và có tiếng nói trong các vấn đề của công ty. Người nắm giữ cổ phiếu này được gọi là cổ đông phổ thông và có một số quyền hạn nhất định đối với công ty như sau:

  • Quyền bỏ phiếu và ứng cử vào Hội đồng quản trị: Cổ đông phổ thông có quyền tham gia bỏ phiếu và ứng cử vào Hội đồng quản trị, tổ chức quản lý và quyết định các vấn đề quan trọng của công ty.
  • Quyền đóng góp vào quyết định kinh doanh và tài sản: Cổ đông phổ thông có quyền tham gia đóng góp ý kiến và quyết định trong các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và tài sản của doanh nghiệp.
  • Quyền chuyển nhượng cổ phần: Cổ đông phổ thông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình thông qua các giao dịch mua bán hoặc thông qua việc thừa kế.
  • Quyền nhận cổ tức: Cổ đông phổ thông được hưởng quyền nhận cổ tức tương ứng với số cổ phần mà họ sở hữu trong công ty.
  • Các cổ đông phổ thông thường chiếm tỷ lệ cao nhất trong các công ty cổ phần và có vai trò quan trọng trong quản trị và quyết định của công ty.

Cổ phiếu ưu đãi

Chứng khoán vốn là gì? Bên cạnh cổ phiếu thường, còn tồn tại một loại cổ phiếu khác được gọi là cổ phiếu ưu đãi. Loại cổ phiếu này mang đến cho cổ đông một số quyền lợi ưu tiên cụ thể. Quyền lợi này phụ thuộc vào từng loại cổ phiếu ưu đãi mà cổ đông sở hữu. Tuy nhiên, cổ đông ưu đãi cũng phải đối mặt với một số hạn chế nhất định.

Các loại cổ phiếu ưu đãi bao gồm:

  • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Đây là loại cổ phiếu cho phép cổ đông ưu đãi sở hữu nhiều phiếu biểu quyết hơn. Số lượng phiếu biểu quyết mà cổ đông ưu đãi được sở hữu phụ thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp.
  • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Với loại cổ phiếu này, cổ đông ưu đãi sẽ nhận được mức cổ tức cao hơn so với cổ phiếu thường. Cổ tức được trả bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Mức cổ tức cố định không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này không có quyền biểu quyết và tham gia vào Hội đồng quản trị.
  • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: Đây là loại cổ phiếu cho phép cổ đông nhận lại số vốn góp ban đầu. Thời điểm hoàn vốn phụ thuộc vào yêu cầu của cổ đông hoặc được quy định trong cổ phiếu. Tuy nhiên, người sở hữu cổ phiếu hoàn lại không có quyền biểu quyết và tham gia cuộc họp cổ đông. Đồng thời, họ cũng không có quyền ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán phổ biến trên thị trường tài chính hiện nay. Khi mua chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư sẽ trở thành cổ đông của quỹ đầu tư chứng khoán, và được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư của quỹ. Chứng chỉ quỹ có nhiều ưu điểm như phân tán rủi ro, tiết kiệm chi phí, tận dụng kinh nghiệm của các chuyên gia quản lý quỹ. 

Khi phát hành, chứng chỉ quỹ có mệnh giá thống nhất là 10.000đ. Khi một quỹ được phát hành ra công chúng, nó sẽ được gọi là Quỹ đại chúng. Nếu quỹ được thành lập có ít hơn 30 người hoặc không phát hành ra công chúng sẽ được gọi là Quỹ thành viên.

Tuy nhiên, chứng chỉ quỹ cũng có những rủi ro và hạn chế như biến động giá trị, phụ thuộc vào công ty quản lý quỹ, khó kiểm soát danh mục đầu tư. Do đó, nhà đầu tư cần hiểu rõ về chứng chỉ quỹ trước khi quyết định đầu tư.

Nên hay không đầu tư vào chứng khoán vốn?

Nhìn chung, chứng khoán vốn mang lại tiềm năng lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, rủi ro trong đầu tư chứng khoán vốn cao hơn so với chứng khoán nợ. Điều này đòi hỏi bạn phải có kiến thức cơ bản vững chắc và theo dõi thị trường thường xuyên. Tuy nhiên, đáp lại, lợi nhuận thu được từ cổ phiếu cũng lớn hơn rất nhiều.

Để đầu tư chứng khoán vốn một cách hiệu quả và an toàn, nhà đầu tư cần phải có kiến thức về thị trường chứng khoán, kỹ năng phân tích cổ phiếu, quản lý rủi ro và kỷ luật tài chính. Đầu tư chứng khoán vốn không phải là một hình thức đầu tư phù hợp cho những người mới bắt đầu hoặc không có nhiều kinh nghiệm và thời gian theo dõi thị trường. 

Nhà đầu tư cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng về mức độ đòn bẩy, lãi suất vay, chi phí giao dịch và các ràng buộc pháp lý khi đầu tư chứng khoán vốn. Nếu bạn có kiến thức tài chính và kinh tế đáng tin cậy, bạn có thể cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu. Ngược lại, nếu bạn e ngại rủi ro, bạn có thể lựa chọn đầu tư vào chứng chỉ quỹ hoặc các loại chứng khoán vốn khác, ví dụ như trái phiếu.

Xem thêm:

  • Ngày bùng nổ theo đà FTD trong chứng khoán là gì? Cách FTD cảnh báo về xu hướng tăng giá mới
  • Tự doanh chứng khoán là gì? Những điều nhà đầu tư cần biết

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết. Hy vọng, với những thông tin trên đây Chanh Tươi Review đã đem đến nhiều điều hữu ích cho bạn đọc, giúp bạn hiểu được chứng khoán vốn là gì rồi nhé. Chúc bạn thành công!

Fergal Nguyễn

Fergal Nguyễn

FERGAL NGUYỄN LÀ AI? Chào mọi người, tôi tên thật là Nguyễn Trường. Tôi là một người yêu thích về phân tích những con số và biểu đồ chỉ số tăng giảm ...

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Thông báo